سوالات پرتکرار مشتریان

سوالات متداول مشتریان

دربخش سوالات متداول سعی ما این بوده است که به سوالات پرتکرار مشتریان پاسخ بدهیم.

سوالات متداول

 

شیوه های ارسال بار چگونه است؟

بنا به درخواست مشتری معرفی ماشین یا باربری انجام می شود و یا پانیک پلیمر با باربری بار را ارسال می کند.

ملبغ بیعانه برای هر بار به چه صورت است؟

مشتری پس از دریافت قیمت از پانیک پلیمر، با پرداخت 10درصد مبلغ کل فاکتور خرید خود را قطعی می نماید.

شرایط تسویه برای هر بار چگونه است؟

پس از واریز وجه ۱۰ درصد بیعانه و قطعی شدن خرید، مشتری باقیمانده حساب خود را تسویه می کند و بار خریداری شده را دریافت می نماید.

تضمین سلامت و کیفیت بارهای ارسالی چگونه است؟

تضمین کیفیت و سلامت بارهای ارسالی کاملا مطابق بار درخواستی مشتری خواهد بود. در غیراینصورت پانیک پلیمر متعهد می گردد که بنا به درخواست مشتری یا بار ارسالی را با بار مورد نظر مشتری تعویض نماید و یا وجه بار را به صورت کامل به مشتری برگرداند.

در صورت نوسان قیمت شرایط تسویه و تحویل بار چگونه خواهد بود؟

پس از اعلام قیمت نهایی توسط شرکت به مشتری، مشتری باید سریعا اقدام به واریز وجه بیعانه نماید و خرید خود را قطعی کند. در غیر اینصورت اگر قیمت نوسان کند و مشتری بیعانه را واریز نکرده باشد، قیمت بار مورد نظر تغییر خواهد کرد.

اگر مشتری پس از پرداخت بیعانه بخواهد سفارش خود را لغو نماید، شرایط بازگشت وجه بیع از شرکت به مشتری به چه صورت خواهد بود؟

پس از واریز وجه بیعانه و قطعی شدن خرید امکان لغو سفارش وجود نخواهد داشت و در صورت لغو یکجانبه سفارش از سمت مشتری، کلیه خسارات به عمل آمده به شرکت بر عهده مشتری خواهد بود.

در صورتی که مشتری از پانیک پلیمر خرید بار انجام دهد ولی بخواهد بار را روز دیگری تحویل بگیرد، آیا شرکت شرایط انبارداری بار مربوطه را خواهد داشت؟

پس از خرید بار و تسویه، مشتری موظف به بارگیری بار خود در زمان مقرر و تعیین شده در موقع خرید می باشد. انبار داری برای بارها مطابق عرف مصوبه انبارداری و بازار می باشد و در صورت تاخیر در بارگیری جریمه و هزینه های اضافی به وجود امده بر عهده مشتری می‌باشد.

از ما بپرسید

سوال خود را پیدا نکردید، از کارشناسان ما بپرسید